študentské stránky plné informácií .. maturitné otázky, referáty

Pre rýchle hľadanie použite študentský vyhľadávač, ktorý prehľadáva študijné blogy - návod pre hľadanie.
Loading

Základné druhy a typy pamäti

Základné druhy a typy pamäti:
Zapamätanie a vybavovanie môže prebiehať mimovoľne a zámerne. Podľa toho rozlišujeme:
a) neúmyselná pamäť - vo vedomí sa nám vybavujú zážitky, a to aj také, ktoré sme si osobne nezaumienili zapamätať
b) úmyselná pamäť - vytýčime si cieľ zapamätať si a vynakladáme na to aj vôľové úsilie
Podľa toho, nakoľko sa myšlienkové operácie zúčasňujú na zapamätaní a vybavovaní, rozlišujeme:
a) mechanická pamäť - zapamätanie sa uskutočňuje viacnásobným opakovaním a vybavovanie má podobu reprodukcie
b) logická pamäť - zapamätanie sa realizuje na základe myšlienkových operácií, logického členenia, utriedenia a vybavovanie má podobu spomínania, pripomínania
Na základe trvanlivosti zapamätania, respektíve rýchlosti zabúdania rozdeľujeme mechanickú a logickú pamäť na:
a) bezprostredná alebo krátkodobá pamäť - zapamätanie exponovaných podnetov trvá od niekoľkých sekúnd do dvoch minút; krátkodobá pamäť odráža vonkajšie podnety a uchováva po nich bezprostredné stopy na základe zmyslových procesov
b) dlhodobá pamäť - ak si pôsobiace podnety zapamätáme na dlhší čas; dlhodobá pamäť vyberá zo zapamätaného materiálu podstatné vzťahy a uchováva obsahovo a logicky spracované informácie
Podľa rýchlejšieho a ľahšieho zapamätania a vybavovania toho-ktorého druhu podnetov a zážitkov rozlišujeme štyri základné typy pamäti:
a) motorická pamäť - ľahko a rýchlo sa zapamätávajú a vybavujú rôzne pohyby
b) názorný typ pamäti - pri zapamätaní a vybavovaní sa výrazne uplatňuje prvá signálna sústava; príslušník tohto typu pamäti si rýchlejšie a ľahšie zapamätá a vybavuje názorné podnety
c) slovno-logický typ pamäti - pri zapamätaní a vybavení sa výraznejšie uplatňuje druhá signálna sústava; príslušník tohto typu si rýchlejšie a ľahšie zapamätá pojmy, súdy a úsudky – teda myšlienky vôbec
d) emocionálny typ pamäti - prejavuje sa v ľahšom a rýchlejšom zapamätaní citov a citovo podfarbených zážitkov

0 komentářů:

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!