Psychológia

Poruchy nálad

Poruchy nálad :Depresia, Manická nálada, Najťažšia duševná choroba – maniodepesivita (herec Miloš Kopecký) Depresia – dedičnosť je evidentná – dedí sa,– človek nevie normálne reagovať na bežné situácie,– je k ním úplne ľahostajný,– má...

DEMENCIE

DEMENCIE : – senilná – nie je to pravidlo (aj dieťa po úraze, aj ml. človek po úraze mozgu, CNS),Aké sú kritéria ? (kedy vzniká ?) – ubúdajú pamäťové funkcie (on sa už nič...

Poruchy emocionality

Poruchy emocionality : – citová labilita – nie je schopný – citové nálady, (nestálosť citov)– apatia – úplný nezáujem,– hyperemotivita – zvyšená pohot., na všetko reaguje emocionálne = afekt – niekedy je nezvládnuteľný –...

Porucha sexuálneho pudu

Porucha sexuálneho pudu :– pedofília – zvrátený sexuálny vzťah k deťom – trauma – na dievčatka,– homosexuálny – aj na chlapcov, – gerontofília – vzťah k starým ľuďom – znásilnenie,– nekrofília – sex pud...

Poruchy myslenia

Poruchy myslenia :– zrýchlené myslenie – nestačí domyslieť jednu myšlienku a už sa mu vybavuje druhá – rýchlená reč,– spomalené myslenie – kým, mu to dôjde …, reč je pomalšia, unavený, ustatý človek– u...

POZNÁVACIE PROCESY A ICH PORUCHY

POZNÁVACIE PROCESY A ICH PORUCHY Poruchy poznávacích procesov Poruchy vnímania : – duševná slepota – nevie pomenovať čo napr. obchádza, okolo čoho prechádza a pod. (vidí stoličku obide ju ale , ale nevie povedať,...

Poruchy pamäte tzv. amnézie

Poruchy pamäte tzv. amnézie : Môže mať každý z nás. Ovplyvnené nie len vekom ale …Amnézia → hyperamnézia – zvýšená pamäť – všetko si pamätá = úplne všetko, hypoamnézia – keď je človek unavený,...

KRITÉRIA NORMALITY

KRITÉRIA NORMALITYKritérií je niekoľko : – subjektívna spokojnosť v seba– primeraná sebadôvera– schopný sebahodnotenia,– mal by mať pocit identity – ja som ja a nie som niekto druhý,– nezávislý – duševne,– pocit zmysluplnosti života,–...

Liečba fobických úzkostných porúch

Pomôcť si pri náhlom návale strachu môžeme pomôcť aj sami: – negatívne myšlienky treba premôcť. Nesmieme dovoliť strachu, aby nás celkom ovládol. Usilujme sa včas ovládnuť situáciu. Napríklad ak trpíme kynofóbiou (strachom zo psa...

PATOPSYCHOLÓGIA

PATOPSYCHOLÓGIA Patopsychológia – hraničná vedná disciplína – medzi psychológiou a psychiatriou. Zaoberá sa poruchami, odchýlkami v psychike, ale aj vážnymi stavmi- hraničnými stavmi – medzi patológiou a psychológiou. Používané výrazy v patopsychológii. (to sa...