Psychológia

Konflikt, napätie, kríza, rozvod

Konflikt, napätie, kríza, rozvod 1.4.1 Konflikt Aj v šťastnej a zdravo fungujúcej rodine dochádza občas ku konfliktom. Konflikt je vyvolaný nezhodou v postojoch a cieľoch členov rodiny. Môže byť vyriešený bez stôp a vtedy...

Funkcie rodiny

1.3 Funkcie rodiny Podľa Jany Levickej môžeme rozlíšiť 6 základných funkcií rodiny: – biologicko-reprodukčná– ekonomická– výchovná– emocionálna a psychohygienická– ochranná– socializačná 1.3.1 Biologicko-reprodukčná funkcia Rodina je jedinou sociálnou skupinou, ktorá sa nerozmnožuje prijímaním nových...

Ekonomická funkcia, výchovná funkcia

1.3.2 Ekonomická funkcia Rodinu môžeme vnímať ako prvok ekonomického systému spoločnosti alebo ako autonómny ekonomický systém. Rodina ako prvok ekonomického systému spoločnosti potrebuje ekonomicky zabezpečiť základné životné potreby svojich členov. Tým závažným spôsobom ovplyvňuje...

Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny

1.2 Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny Rozoznávame rôzne druhy štruktúr a vnútornej organizácie rodiny. Štruktúra môže závisieť od typu manželstva – môže byť monogamné, čo znamená, že jeden muž alebo žena môžu mať len...

Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny

1.2 Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny Rozoznávame rôzne druhy štruktúr a vnútornej organizácie rodiny. Štruktúra môže závisieť od typu manželstva – môže byť monogamné, čo znamená, že jeden muž alebo žena môžu mať len...

Rodina – vysvetlenie základných pojmov

1.1 Vysvetlenie základných pojmov Rodina je forma dlhodobého solidárneho spolužitia osôb spojených príbuzenskými vzťahmi, v ktorej sú dospelí členovia zodpovední za výchovu detí. Existujú v nej dva základné vzťahy: príbuzenstvo a manželstvo. Príbuzenstvo definujeme...

Agresia

21. Otázka: Agresia Vrodená agresivitaFreud – ľudia čerpajú z 2 základných zdrojov energie – životodárne a o rozkoš usilujúce libido a thanatos – deštruktívny inštinkt smrti. To vedie k rozporom.Lorenz – agresia je dôsledkom...

Pojmy:

Pojmy: Scenár Všeobecne známy vzorec spoločenského správania a interakcií, ktorý bol vytvorený a prijatý spoločnosťou. Jednotlivci ho v zodpovedajúcich situáciách implicitne a automaticky dodržiavajúRolaSpoločenská úloha, ktorú jedinec hrá v spoločnostiEtnocentrizmusneschopnosť pochopiť alebo si predstaviť...

Pojmy:

Dispozičné atribúcieAk považujeme za príčinu určitého správania osobnostné vlastnosti (dispozície) a nie okolnostiSituačné atribúcieZdôvodnenie činu alebo správania situáciou alebo okolnosťami, v ktorých sa nachádzal pôvodca činuPostojRelatívne stabilná, naučená dispozícia správať sa určitým spôsobom k...

Altruizmus. Prosociálne správanie

20. Otázka: Altruizmus. Prosociálne správanie Určité správanie môžeme označiť ako altruistické vtedy, ak je prospešné druhým, ale nie jedincovi samotnému. Altruista je ten, kto pomáha druhým a nič za to nedostáva. Výskumy v 2...