Psychológia

Interpersonálna príťažlivosť

18. Otázka: Interpersonálna príťažlivosť Telesná príťažlivosť– s ľuďmi, ktorých považujeme za telesne príťažlivých, jednáme vľúdnejšie– naše reakcie sú ovplyvnené reakciami druhých na nás– príťažlivosť môže ovplyvniť aj detail – napr. meno danej osoby Podobnosť...

Interpersonálna príťažlivosť

Vnímaná omylnosťďalší faktor, ktorý ovplyvňuje obľúbenosť – najmä u úspešných ľudí. Zdá sa, že máme radšej, keď sa ľudia správajú „ľudsky“ a občas pochybia, ako keď sú „dokonalí“ Neverbálne indikátory príťažlivostiAko signalizujeme, že sme...

Medziľudské vzťahy

Teória rovnostiPodľa tejto teórie nemôžeme vzťahy vysvetľovať len objektívnym účtovaním vo forme „má dať – dal“. Väčšiu rolu hrá vnímaná „férovosť“ toho, čo sa deje medzi zúčastnenými stranami. Teória rovnosti teda kladie dôraz na...

Medziľudské vzťahy

Vývoj vzťahu– Pri nadväzovaní vzťahu používame veľa neverbálnych signálov, napr. očný kontakt a úsmev, aby sme naznačili svoj záujem. Dvojzmyselnosť signálov umožňuje vyhnúť sa riziku odmietnutia. Je pre nás dôležité, či má aj ten...

Komunikácia

Neverbálne signály– sú často nevedomé1. očný kontakt – osoba, ktorá hovorí sa napr. očnému kontaktu vyhýba, ale na konci prehovoru vzhliadne, akoby predávala slovo partnerovi. Osoba, ktorá počúva, naopak očný kontakt väčšinou udržuje.2. gestá...

Medziľudské vzťahy

17. Otázka: Medziľudské vzťahy (osobné vzťahy) – ak má krátkodobá vzájomná príťažlivosť prerásť do dlhodobého vzťahu, je dôležitá podobnosť osobných konštruktov, postojov a názorov. sociálna príťažlivosť; medziľudská príťažlivosťje krátkodobá a silne; je založená na...

Kolektívne správanie

15. Otázka: Kolektívne správanie – Často sme súčasťou davu (pri čakaní na autobus, pri nákupoch). Vieme aké správanie sa v podobných situáciách od nás očakáva a toto správanie plníme.– Niekedy ale dav získa iný,...

Komunikácia

16. Otázka: Komunikácia Základom sociálnej interakcie je komunikácia (rečou, písmom, pomocou neverbálnych signálov) Neverbálna komunikácia4 skupiny: 1. napomáhajúca reči 2. nahradzujúca reč 3. vyjadrujúca postoje4. vyjadrujúca emócie Metakomunikácia– všeobecný názov pre dimenzie, ktorými možno...

Vodcovstvo. Štýly vedenia

12. Otázka: Skupinová polarizácia. Skupinové myslenie.Viď otázka č. 4 13. Otázka: Vodcovstvo. Štýly vedenia Jednou z typických charakteristík skupinového myslenia je prítomnosť silného vodcu. 3 zdroje vodcovskej autority:1. Racionálna autorita – vyplýva z presvedčenia,...

Vodcovstvo. Štýly vedenia

Štýly vedeniaVodca môže využívať svoju moc najrôznejším spôsobom:1. autokratický štýl – silne zameraný na úlohy, prísne a stále kontroluje členov skupiny2. demokratický štýl – o členov skupiny sa zaujíma a často s nimi diskutuje...