Psychológia

Fylogenéza a ontogenéza psychiky

Fylogenéza a ontogenéza psychiky . Fylogenéza = vývoj živočišnych druhov z historického hľadiska.Ontogenéza = vývin psychiky človeka od narodenia po smrť. Činitele ontogenézy: 1. biologické (dedičnosť) 2. sociálne (prostredie + vplyvy, kvalita prostredia, socializácia)...

Psychológia je veda o psychike – duši

Otázka č.1:Psychológia je veda o psychike – duši. Pojem duša bol nahradený pojmom osobnosť. Centrom skúmania sú psychické javy, vnemy, spomienky, riešenia problémov, charakter, temperament.Predmet skúmania podla Wundta – psychologia je veda o vedomí....

Neurotik

Neurotik – očervenie, potí sa, triaška, ťažko dýcha, bolesti srdca, tlak na hrudníku, nekľud, Bezradnosť, strach, – keď panikári– môžu byť aj muži aj ženy,– rôzne fóbie,– obsedantné správanie – t.j.vtieravé pohyby –musí to...

Poruchy príjmu potravy

Poruchy príjmu potravy Mentálna anorexia, mentálna bulímia Mentálna anorexia – dievča drží diétu = pochvala = neje = ak zje tak mim. množstvo,– preháňadlá a pod = začarovaný kruh,– stráca imunitu,– mení sa aj...

Anankastická porucha osobnosti

Anankastická porucha osobnosti – muži, ktorí majú zlú náladu,– stále o niečom pochybuje,– puntičkár,– nemá zmysel pre humor,– manželstvo s ním to je nuda.. Závislá porucha osobností – musia byť na niekom závislí,– neexistuje...

Neurotici

Neurotici – aj dospelí, aj detí,– zmena prežívania,– trpí funkčnou poruchou,– vrodené dispoz ,– typické je – pocit neistoty, zábrany, labilita,– bolesti hlavy,– záťažová situácia – nezvládnuteľná – neprimerané správanie, Má neurotické príznaky –...

Poruchy osobnosti

Poruchy osobnosti : (bežné medzi nami ) Psychopat – porucha osobností – človek nie je schopný sa prispôsobiť ľuďom,– silne egoistický,– má potrebu silného vzrušenia,– neznáša nudu,– nízka tolerancia záťaže,– nedokáže adekvátne zhodnotiť situáciu,–...

Schizofrenik

Schizofrenik – citovo chladný, ťažko si uzatvára vzťah k niekomu,– vzťah k človeku, na ktorom je mater. závislý – vzťah závislosti,– reaguje veľmi chladne,– najčastejšie halucinácie sú hlasy,– bludy – považuje sa za niekoho...

Manická nálada

Manická nálada– patologický povznesená nálada = hyperaktivita,– sebahodnotenie neprimerane vysoké,– riskantné veci,– nesmierne sociabilný,– stále radostný výraz tváre,– komunikácia neprirodzená , kŕčovitá,– pružné držanie tela,– on sa vôbec neunaví, čulí,– veľkú chuť do jedla,–...

Mentálna retardácia – Autizmus

Mentálna retardácia – Autizmus – vývinové poruchy – celoživotné postihnutie – – trvalá neschopnosť nadväzovať soc vzťahy. A u t i s t a – niektorý nekomunikuj vôbec,– naučí sa niekoľko slov– nie je...